سفارش تبلیغ
صبا
رادیو جیــــــــــــــــــبی

 

دارم اخراج می شم...ترسیدم

مهم نیست کهگیج شدم

چیزی که زیاده کارتهوع‌آور

همینجوری ریختهتهوع‌آورتهوع‌آور

مگه نه...؟؟؟

اصلا خودم می خواستم دیگه نیام...خیلی خنده‌داراگه ام اون اخراجم نمی کرد خودم دیگه نمی یومدم...خیلی خنده‌دارحتما خودش اینو فهمیده بود.

عادتگریه‌آور؟؟؟

عمرا...گریه‌آور

من عادت کرده باشم؟؟؟بازم عمراگریه‌آور

درسته نزدیک سه ساله اینجام و لی من اصلا ادمی نیستم که عادت کنمگریه‌آور.

مامانم می گه آدما به همه شرایط  کم کم عادت می کنن.خب دوباره منم عادت می کنمبلبلبلو.

بجاش با عزتنفس می رم بیرون. اصلنم گریه نمی کنم...ککمم نمی گزه...

اصلا اینجا مزایا نداشت که. اصلا هرموقه دلم می خواست بهم مرخصی نمیداد که. اصلا کارش سایه نبود که .مهم نیست که .من که اصلا ناراحت نیستم که .ببینیدگریه‌آورترسیدمگریه‌آورترسیدمگریه‌آورترسیدمگریه‌آور

 


نوشته شده در سه شنبه 91/4/20ساعت 8:44 صبح توسط شاید خودم نظرات ( ) |