سفارش تبلیغ
صبا
رادیو جیــــــــــــــــــبی

بچه ها جونم دندونم آبسه کرده لپم گنده شده .گریه‌آورگریه‌آوراندازه هندونهتهوع‌آور

اصلا دکترا دروغ می گن که اگه مسواک بزنید همیشه دندوناتون سالم و صدف می مونهزبون هیج موقه ام درد نمی کنه، هیج موقه ام آبسه نمی کنه.دروغ می گن زبونبخدا من هر شب 7 دقیقه مسواک می زنم صبام که اصلا صبونه نمی خورم که مسواک بخوام ظهرام که شرکتم و لی بازم من نمی دونم دندونه عقلم باسه چی آبسه کردهترسیدم.اصلا من دندون عقل نمی خواستم، همینجوری نمره هام بالا بودگریه‌آور

دکتر گفت که دوس داره بیاد بیرون ولی جا ندارهتهوع‌آور.خب من چی کار کنم که جا نداره. هموم تو بمونهتهوع‌آور. انقدم به لپه من فشار نیاره که اینجوری قلمبه بشهگریه‌آورگریه‌آور. حالا من چجوری برم دانشگاهترسیدمهمه یه جوری دیگه بهم نگاه می کنن فکر می کنن من از اولشم همین شکلی بودمگریه‌آورایکاش می شد که عکسشو می ذاشتم اینجا حداقل ببینید باسم دعا کنید شاید زودی خوب بشهترسیدم


نوشته شده در پنج شنبه 91/8/25ساعت 9:15 صبح توسط شاید خودم نظرات ( ) |