سفارش تبلیغ
صبا
رادیو جیــــــــــــــــــبی

بچه ها اینا چی میگن؟؟؟؟؟گریه‌آورگریه‌آور

میگن هممون می میریم دنیا دیگه تموم میشه داریم به اخرش می رسیم؟راس می گن؟؟؟گریه‌آور

من تازه داشتم مهندس می شدمنکته بین

می خواستم دیگه این سری به یکی از خواستگارام جواب بدمدوست داشتن

می خواستم تازه قناعت کردنو یاد بگیرمتهوع‌آور

می خواستم بکوب بشینم یاضی بخونم ه دیگه صفر نشمخوابم گرفت

می خواسنم حجابمم بیشتر رعایت کنمشرمنده

من می خواستم تازه دختر خوبی باشم دیگهگریه‌آورگریه‌آور

باسه چی دنیا داره تموم میشهگریه‌آورگریه‌آور

پس ما که تازه می خواییم جوونی کنیم چیدعوادعوادعوادعوا

یعنی هممون می میریم؟؟گریه‌آور؟

من می خوام زندگی کنم هنوزدعواگریه‌آوردعواگریه‌آور


نوشته شده در پنج شنبه 91/9/23ساعت 9:45 صبح توسط شاید خودم نظرات ( ) |